Explanatory Data Analysis group

Vacancy: PhD student in modelling Big Data

This vacancy is only available in Dutch.

Sanquin en LIACS zoeken

Promovendus voor het ontwikkelen van Big Data modellen

Vacaturenummer MKXX-18 EXT

  • Standplaats Amsterdam (60%) / Leiden (40%)
  • Vooropleiding WO
  • Functiegebied Research
  • Omvang werkweek (Fulltime) 36 uur
  • Reageren voor 15 augustus 2018

De functie

Sanquin is bekend van de bloedbank en zijn onafhankelijke vrijwillige donaties. Voordat een donor mag doneren, wordt hij of zij medisch gekeurd om na te gaan of doneren verantwoord is, voor zowel de donor zelf als voor de patiënt. Op dit moment wordt bij opkomst ongeveer 5% van de donors afgekeurd voor donatie vanwege een te laag Hb. Dat betekent niet alleen een substantieel verlies van effectiviteit van productiviteit van donors en medewerkers, maar veel belangrijker nog, een aanzienlijk verlies van donors.

Omdat er in Nederland in de afgelopen decennia gemiddeld zo’n 500.000 volbloeddonaties per jaar gedaan zijn, zijn er veel gegevens over oproepen, donaties, Hb gehaltes en daadwerkelijke moment van opkomst van donors beschikbaar. Deze gegevens omvatten dus vele miljoenen records. Als promovendus wordt het jouw uitdaging om met behulp van recurrent neural networks modellen te maken waarmee Sanquin in de toekomst beter kan voorspellen wat de donoropkomst en de kans op donorafkeur op Hb-waarden is. Je werkt zelfstandig maar hebt naaste collega’s en je vaste begeleiders die je kunt raadplegen voor informatie en advies. Aansluiting met de praktijk stem je af met de bloedbank zelf om een zo goed mogelijk praktisch bruikbaar model neer te zetten.

Waar je komt te werken

De missie van Sanquin is om een kennisgestuurde organisatie te zijn die levensreddende producten levert en zich tegelijkertijd inzet voor een zorgvuldige, verantwoordelijke en efficiënte verwerking van de vrijwillige, onbetaalde donaties. De afdeling Transfusion Technology Assessment (TTA) houdt zich binnen Sanquin Research in Amsterdam bezig met het onderbouwen van beleidsbeslissingen en met model- en/of data-gestuurd optimaliseren van bedrijfsprocessen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Leiden Institute for Advanced Computer Science (LIACS), waarmee de academische inbedding van het project geborgd is. Je gaat onderdeel uitmaken van het Leiden Data Science Onderzoeksprogramma, een interdisciplinair onderzoeksprogramma waarin op dit moment 16 promovendi werken aan de ontwikkeling en toepassing van data science in verschillende academische onderzoeksvelden. Dit betekent ook dat je ook twee dagen per week op de Universiteit Leiden zult werken, met in ieder geval de vrijdag als vaste dag in Leiden.